TussenschoolsLunchtijd Leiderdorp verzorgt de overblijf op de Hasselbraam. Lunchtijd Leiderdorp is gespecialiseerd in tussenschoolse opvang ('de overblijf') op scholen. Met de bovenschoolse directie van de Openbare Scholen in Leiderdorp hebben wij afgesproken dat wij het nieuwe schooljaar de overblijf op de Hasselbraam wederom gaan organiseren. Daarmee heeft de school gekozen voor een professionele invulling van de overblijf en kunt u als ouder/verzorger ervan op aan dat de overblijf goed geregeld is. De continuïteit en de kwaliteit zijn gewaarborgd. Wij zorgen ervoor dat uw kind met plezier kan overblijven en dat de overblijfkracht met plezier en tegen een vergoeding de kinderen kan begeleiden.
 
Wat is tussenschoolse opvang?
Tussenschoolse opvang (TSO) staat beter bekend als 'de overblijf'. Het gaat om de opvang van kinderen tussen de middag. De tijden van de opvang zijn gelijk aan de pauzetijden van de school. Tijdens de TSO gebruiken de kinderen de door henzelf meegebrachte lunch én kunnen ze buiten spelen, sporten, knutselen of lezen. Dat alles gebeurt onder toezicht van overblijfkrachten (vrijwilligers) en/of professioneel geschoolde naschoolse opvang medewerkers van de Floreokids.
 
Wat doen we precies?
Wij begeleiden de overblijfkrachten bij hun werk, zorgen voor de noodzakelijke cursussen en trainingen en regelen hun vergoeding. Ook verzorgen wij de afhandeling van de betaling van de overblijf met de ouders. Lunchtijd Leiderdorp zorgt ervoor dat de overblijf professioneel wordt georganiseerd, dat afspraken en verantwoordelijkheden voor alle betrokkenen duidelijk zijn. Verder zorgen wij dat de administratie keurig wordt afgehandeld.

Nieuws van De Hasselbraam

De Hasselbraam in beeld

Powered by BasisOnline | Privacybeleid