Spelregels

Het bestuur van de Stichting OBSG Leiderdorp streeft naar een zo evenwichtig mogelijke opbouw van de leerlingaantallen per locatie en per groep om zo de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen.

In verband met de grote toeloop voor enkele locaties zijn door het bestuur richtlijnen vastgesteld.
Enkele punten zijn:

  • Per jaar worden in principe 28 nieuwe vier-jarigen toegelaten.
  • Broertjes en zusjes worden bij voorrang geplaatst
  • Aanmeldingsformulieren worden op volgorde van binnenkomst gerangschikt
  • Van een aanmelding ontvangt u een schriftelijke bevestiging
  • Voor 1 mei hoort u of uw kind kan worden toegelaten op de locatie van uw keuze
  • Indien er meer dan 28 aanmeldingen op een locatie zijn, gaan Leiderdorpse kinderen voor op kinderen vanuit de randgemeenten

Het kan voorkomen dat bij een te grote toeloop van nieuwe leerlingen aan de locatie van de 1e keuze geen plaats meer is. In overleg wordt vervolgens bekeken op welke locatie er nog wel plaats is.

Nieuws van De Hasselbraam

De Hasselbraam in beeld

Powered by BasisOnline | Privacybeleid