Methodieken


Leerlingvolgsysteem IEP

Leerling volgsysteem sociaal emotionele ontwikkeling IEP hart en handen

Voorbereidend taal- en rekenonderwijs: Kleuterplein, kleuteruniversiteit, met sprongen vooruit

Aanvankelijk taalonderwijs: Veilig Leren Lezen KIM versie

Taal groep 4 t/m 8: TaalActief 4

Rekenen groep 3 t/m 8: Pluspunt 4

Begrijpend lezen groep 4 t/m 8: Leeslink

Technisch lezen groep 4 t/m 8: Lekker lezen

Schrijfonderwijs groep 3 t/m 8: Pennenstreken

Engels: Join in!

Muziek: Vakdocent / 123zing

Drama/dans: Moet je doen!

Verkeer groep 3,4: SEEF op school

Verkeer groep 5 t/m8: 3VO Verkeerskrant

Wereldoriëntatie: Thematisch onderwijs

Gezonde school groep 6 t/m 8: Ik eet het beter

Nieuws van De Hasselbraam

De Hasselbraam in beeld

Powered by BasisOnline | Privacybeleid