Methodieken


Leerling volgsysteem CITO

Leerling volgsysteem sociaal emotionele ontwikkeling: ZIEN!

Voorbereidend taal- en rekenonderwijs: Kleuterplein

Aanvankelijk taalonderwijs: Veilig Leren Lezen KIM versie

Taal groep 4 t/m8: TaalActief 4

Rekenen groep 3 t/m 8: Wereld In Getallen 4  

Begrijpend lezen groep 4 t/m 8: Leeslink

Technisch lezen groep 4 t/m 8: Lekker lezen

Schrijfonderwijs groep 3 t/m 5: Pennenstreken

Schrijfonderwijs groep 6 t/m 8: Handschrift

Engels: Hello world

Muziek: Pyramide (onderbouw), Metropole op school (bovenbouw)

Drama/dans: Moet je doen!

Verkeer groep 3,4: SEEF op school

Verkeer groep 5 t/m7: 3VO Verkeerskrant

Wereldoriëntatie: Thematisch onderwijs

Gezonde school groep 6 t/m 8: Ik eet het beter

Nieuws van De Hasselbraam

DigiDUIF heeft een upgrade gehad en is samen gegaan met Social Schools 3.0.
Maandag 10 december was er in de aula van De Hasselbraam een presentatie over het nieuwe...

De Hasselbraam in beeld

Powered by BasisOnline | Privacybeleid