Passend Onderwijs

logo-ppo

PPO Leiden en Wassenaar en Passend onderwijs

Als uw kind meer nodig heeft dan de gebruikelijke lessen en begeleiding van de leerkracht in de klas, zal de leerkracht dat met u bespreken en contact opnemen met 'de intern begeleider' van de school. In overleg met u kan de school extra ondersteuning inzetten om uw kind verder te helpen. Als er meer nodig is dan de ondersteuning die de school zelf kan bieden, kan de intern begeleider, na overleg met u, de hulp inroepen van een medewerker van PPO Leiden en Wassenaar, de VIA-adviseur.

PPO Leiden en Wassenaar ondersteunt basisscholen bij het omgaan met verschillen tussen kinderen in de groep. Bijna alle basisscholen van Leiden, Voorschoten, Leiderdorp, Zoeterwoude, Kaag en Braassem (Alkemade) en Oegstgeest zijn aangesloten bij ons samenwerkingsverband.

De basisscholen in de regio Leiden werken samen om voor alle kinderen een passend onderwijsaanbod te kunnen bieden. Dit doen we door:

het ondersteunen van scholen bij de aanpak van kinderen met een specifieke hulpvraag
het beschikbaar stellen van deskundigheid over uiteenlopend onderwerpen zoals leesproblemen, gedragsproblemen, klassenorganisatie, pesten, gesprekken met ouders enz
het professionaliseren van leerkrachten
te adviseren over andere vormen van (speciaal) onderwijs
samenwerking te bevorderen met de jeugdhulpverlening
te ondersteunen bij het vinden van het best passende onderwijsarrangement.
en nog veel meer……….

De ondersteuning vanuit PPO Leiden en Wassenaar is voor ouders kosteloos. Het samenwerkingsverband PPO Leiden en Wassenaar ontvangt van het ministerie van onderwijs (OCW) middelen om de scholen te ondersteunen.

De intern begeleider van de school kan in overleg met de VIA-adviseur een aanvraag doen voor een 'onderwijs-ondersteuningsarrangement' (ook wel zorgarrangement genoemd). Door de inzet van een deskundige of door extra aandacht op school, kan uw kind verder geholpen worden.

Als er sprake is van een flinke leerachterstand en uw kind voelt zich ondanks de extra hulp niet meer thuis op school, kunt u in overleg met de leerkracht en de intern begeleider van de school overwegen uw kind naar het speciaal basisonderwijs te laten gaan. Voor de Leidse regio is dat 'SBO De Vlieger', Boerhaavelaan 298 te Leiden.

Wilt u meer weten? http://www.pporegioleiden.nl

Nieuws van De Hasselbraam

De Hasselbraam in beeld

Powered by BasisOnline | Privacybeleid