Kinderopvang

Vanaf 1 augustus 2007 moeten schoolbesturen ervoor zorgen dat, als ouders daarom vragen, er tussen 07.30 en 18.30 uur voor-, tussen- en naschoolse opvang beschikbaar is voor leerlingen van 4 t/m 12 jaar.

Twee soorten opvang

Buitenschoolse opvang (BSO):

  • De opvang van kinderen voor schooltijd (van 07.30 - 08.30 uur) heetvoorschoolse opvang.
  • De opvang van kinderen na schooltijd tot 18.30 uur wordt naschoolse opvanggenoemd.
  • Beide vormen van buitenschoolse opvang moeten voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang (WKO).

Tussenschoolse Opvang (TSO):

  • De opvang op  school tussen de middag
  • TSO valt niet onder de Buitenschoolse opvang en de Wet Kinderopvang.

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang vindt plaats voor of na de lestijden en tijdens vrije dagen en vakanties. Het uitgangspunt is de arbeidstijden van werkende ouders en de schooltijden van de kinderen goed op elkaar te laten aansluiten.
U blijft als ouder zelf verantwoordelijk voor de inschrijving van uw kind bij de buitenschoolse opvang. Ook betaalt u de kosten voor de opvang zelf. U krijgt onder bepaalde voorwaarden een derde tot ruim negentig procent van deze kosten terug via de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Via de website van Belastingdienst Toeslagen kunt u berekenen wat u terug krijgt.

Tussenschoolse opvang

Hieronder valt het 'overblijven' op school. Op alle locaties kunnen kinderen gebruik maken van de overblijf / tussenschoolse opvang.
Aan alle vormen van tussenschoolse opvang zijn kosten verbonden. Tussenschoolse opvang valt niet onder de Wet Kinderopvang en er is geen belastingteruggave voor deze vorm van opvang.

Nieuws van De Hasselbraam

De Hasselbraam in beeld

Powered by BasisOnline | Privacybeleid