Vrienden van...


Wie we zijn
De Stichting Vrienden van de Hasselbraam is in 2007 opgericht om het spelen en leren op school nóg aantrekkelijker te maken. We doen dit, als stichting, door te investeren in (leer)middelen waarvoor het reguliere budget van de school niet toereikend is. 

Elk jaar een concreet doel
Elk jaar wordt in samenspraak met de school een concreet doel gesteld. 
Dit sparen doen wij door diverse activiteiten te organiseren. 
Zie onze nieuwe website voor een overzicht van onze activiteiten. 
www.devriendenvandehasselbraam.org

Uw hulp
De stichting is van én voor de school, maar kan niet zonder uw financiële steun. Alleen met de bijdragen van onze vrienden en donateurs kunnen we onze doelen realiseren. 

Wilt u ook bijdragen aan speel- en leerplezier van onze school? Elke bijdrage is welkom.
U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL24 BUNQ 2290 3150 36 t.n.v. Vrienden van de Hasselbraam.
Bij voorbaat dank voor uw steun, namens de "vrienden van de Hasselbraam". 

Contact
Mocht u ideeën, opmerkingen of vragen hebben, spreek één van ons aan bij de school of stuur een e-mail aan:
info@vriendenvandehasselbraam.org
U kunt ons ook vinden via Facebook.  https://www.facebook.com/vriendenvandehasselbraam/

Patrick Verheij
Igna van Dijk
Stephanie Trousselot
Frowine den Oudendammer (schoolplein)
Gosia Dahman

Nieuws van De Hasselbraam

De Hasselbraam in beeld

Powered by BasisOnline | Privacybeleid